NAUCZYCIELE  2016/2017

 

Po 15 latach pracy ...
 
Dyrektor szkoły
 mgr Robert Ślusarski

 nauczyciel dyplomowany
 nauczany przedmiot - informatyka, matematyka  
[więcej]

 


 
Z-ca dyrektora szkoły
 mgr Hanna Smolik

 nauczyciel dyplomowany
 nauczany przedmiot - j. polski, historia
 


 
Kierownik szkolenia praktycznego
 mgr inż. Danuta Woźniak

 nauczyciel dyplomowany
 nauczany przedmiot - chemia, fizyka, przedmioty zawodowe elektryczne  
[więcej]

 

Zespół przedmiotów humanistycznych

  mgr Jolanta Lach - przewodnicząca zespołu nauczyciel dyplomowany j. polskiego  [więcej]

  mgr Joanna Krzysztofik - nauczyciel dyplomowany j. polskiego   [więcej]

 mgr Irena Rydzek , nauczyciel dyplomowany j. polskiego, bibliotekarz   [więcej]

  mgr Mirosława Mielnicka-Depta - nauczyciel dyplomowany historii oraz wiedzy o społeczeństwie

  mgr Adrianna Kosińska - nauczyciel dyplomowany języka angielskiego

  mgr Katarzyna Finkbeiner - nauczyciel dyplomowany języka angielskiego

  mgr Katarzyna Zapłata - Fidot - nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego  [więcej]

  ks. mgr Piotr Gojny - nauczyciel mianowany

  ks. mgr Dariusz Neterowicz - nauczyciel dyplomowany

  ks. mgr Łukasz Cnota - nauczyciel kontraktowy

  mgr Natalia Sitek - pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany -  strona pedagoga

  mgr Marcelina Lenkowska - psycholog szkolny, nauczyciel stażysta  -  strona psychologa

 

Zespół przedmiotów ogólnokształcących

Zabierz kursor z mojej twarzy!!!  mgr Elżbieta Bednarz - przewodnicząca zespołu, nauczyciel dyplomowany matematyki   [więcej]

  mgr Agata Zięba - nauczyciel dyplomowany matematyki oraz informatyki   [więcej]

  mgr Zbigniew Lisiak - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa   [więcej]

  mgr Andrzej Sobek - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego  [więcej]

  mgr Paweł Pieczka - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego

  mgr Iwona Sabuda - nauczyciel dyplomowany geografii, biologii i higieny

 

Zespół przedmiotów zawodowych

  mgr inż. Iwona Kowol-Wachowska - przewodniczący zespołu nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych fryzjerskich  [więcej]

  mgr Teresa Migus-Kołodziej - nauczyciel dyplomowany fizyki, przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych   [więcej]

  mgr Wacław Knopik - nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych samochodowych i elektrycznych  [więcej]

  inż. Ryszard Jama - nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych samochodowych

  mgr inż. Bogusław Hyk - nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych

  mgr Katarzyna Klimek - nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych fryzjerskich

 

Obsługa administracyjna

 Krystyna Kurzeja - główny księgowy

 mgr inż. Joanna Główczyk - kierownik gospodarczy aktualnie na L-4

 inż. Agnieszka Rolnik - kierownik gospodarczy

 Lucyna Broda - sekretarz szkoły

 Renata Wawra - sekretarz szkoły