EGZAMINY ZAWODOWE 2016/2017

        Wszystkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego można uzyskać na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl lub stronie www.oke.jaworzno.pl. W tej zakładce także będą umieszczane informacje dla zdających egzamin w szkole - szczegółowe terminy.

Terminy egzaminów w czerwcu 2017

Komunikaty dla "nowego" egzaminu (OKE)

Egzamin zawodowy w "nowej" formule (CKE)

Komunikaty dla "starego" egzaminu (OKE)

Egzamin zawodowy w "starej" formule (CKE)