Statuty szkół

        W związku z reformą systemu edukacji rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Rudzie Śląskiej na posiedzeniu 29.11.2017r. uchwaliła trzy statuty:

        - Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Powstańców Śląskich - [link do statutu - pdf]
        - Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich - [link do statutu - pdf]
        - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - [link do statutu - pdf]

     Do tej pory w szkole obowiązywał jeden statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nadany uchwałą Nr 474/XXVI/2004 Rady Miejskiej z dnia 27.05.2004r. W związku z licznymi zmianami w statucie zespołu i wyodrębnieniu dwóch statutów składowych zespołu konieczne było uchwalenie całkowicie nowych statutów. Statut technikum został dostosowany do 5-letniego cyklu kształcenia, który będzie realizowany od roku szkolnego 2019/2020.

        Decyzją rady pedagogicznej zostaje wprowadzony system punktowy oceniania zachowania. System ten będzie z czasem nowelizowany i przy jego zmianie będą brane pod uwagę sugestie uczniów i rodziców.

 

 

Data publikacji: 30.11.2017r.