Wpłaty na konto Rady Rodziców
rywalizacja klas

        Rada Rodziców dla najlepiej wpłacającej klasy dofinansuje wyjście klasowe do kina. W rywalizacji będą brane pod uwagę wpłaty dokonane do końca maja. Wyjście zaplanowane będzie na początku czerwca lub września 2018 roku i wybranym przez wychowawcę dniu klasa nie będzie miała zajęć w szkole. Poniżej przedstawiamy tabelę wpłat, w której istotną jest kolumna PROCENT WPŁAT, gdyż od niej zależy wygrana.

 

Stan na dzień 20.02.2018r.

klasa  ilość uczniów wpłata 100% wpłata dotychczasowa PROCENT WPŁAT miejsce w rywalizacji

1aT

27

2700zł

1000zł 37,04% IV

2aT

30

3000zł

1290zł 43,00% II

3aT

20

2000zł

880zł 44,00% I

3bT

15

1500zł

580zł 38,67% III

4aT

16

1600zł

450zł 28,3%  

4bT

16

1600zł

130zł 8,13%  

1a B

24

2400zł

300zł 12,50%  

1b B

27

2700zł

720zł 26,67%  

1c B

20

2000zł

580zł 29,00%  

1d B

21

2100zł

450zł 21,43%  

2a ZSZ

20

2000zł

250zł 12,50%  

2b ZSZ

27

2700zł

195,50zł 7,24%  

2c ZSZ

26

2600zł

400zł 15,38%  

3a ZSZ

20

2000zł

650zł 32,50% V

3b ZSZ

20

2000zł

620,50zł 31,03%  

3c ZSZ

25

2500zł

260zł 10,40%  

 

Kwota 100% wpłat będzie korygowana pod koniec roku szkolnego w związku z migracją uczniów miedzy szkołami
oraz zwolnieniami z wpłat na konto Rady Rodziców.