Dodatkowe obowiązki nauczycieli
w roku szkolnym 2017/2018

          Przewodniczący komisji: 

 • J. Lach - komisja przedmiotów humanistycznych

 • E. Bednarz - komisja przedmiotów ogólnokształcących

 • T. Migus-Kołodziej - komisja przedmiotów zawodowych

          Opieka nad Radą Uczniowską:

 • K. Finkbeiner

 • A. Zięba

 • M. Lenkowska

          Młodzieżowa Rada Miasta:

 • I. Sabuda

          Komisja socjalna:

 • H. Smolik

 • A. Sobek

 • I. Sabuda

          Księga protokołów:

 • J. Krzysztofik

          Erasmus, e-Twinningi:

 • A. Kosińska

 • T. Migus-Kołodziej

 • K. Zapłata-Fidot

          Zespół ds. analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 • J. Lach

 • K. Finkbeiner

 • E. Bednarz

 • I. Kowol-Wachowska

 • W. Knopik

          Konkursy Toyoty:

 • W. Knopik

 • R. Jama

          Akcje ekologiczne:

 • I. Sabuda

 • D. Woźniak

          Nagłośnienie imprez i zdjęcia z imprez:

 • Z. Lisiak

 • P. Pieczka

 • A. Sobek

          Sztandar szkoły:

 • M. Mielnicka-Depta

 • A. Kosińska

          Kronika szkoły:

 • T. Migus-Kołodziej

          Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli:

 • H. Smolik

 • N. Sitek

          Kiermasze, profilaktyka, regionalizm:

 • I. Rydzek

 • N. Sitek

 • J. Szromek

          Przedstawiciel grona pedagogicznego:

 • A. Sobek

          Promocja szkoły:

 • wszyscy nauczyciele

          Komisja stypendialna:

 • H. Smolik

 • A. Kosińska

 • M. Lenkowska

 • N. Sitek

Społeczny Inspektor Pracy:

 • I. Sabuda

Konkursy zawodowe dla gimnazjalistów:

 • T. Migus-Kołodziej

 • W. Knopik

 • R. Jama

Konkurs fryzjerski Młodych Talentów:

 • T. Migus-Kołodziej

 • A. Kosińska

Konkurs wiedzy technicznej:

 • T. Migus-Kołodziej

Konkursy zawodowe fryzjerskie zewnętrzne:

 • I. Kowol-Wachowska

Szkolny Klub Turystyczny:

 • W. Knopik

Koło kulturoznawcze:

 • J. Krzysztofik