Dodatkowe zajęcia nauczycieli

        Informujemy, że na planie lekcji nauczyciela (czerwona czcionka) zostały wpisane konsultacje, zajęcia wyrównawcze, SKS oraz inne zajęcia dodatkowe nauczycieli. Zajęcia są kierowane do uczniów chętnych chcących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności oraz do uczniów mających kłopoty z przyswajaniem wiedzy. Jeśli termin konsultacji lub zajęć wyrównawczych pokrywa się z planem lekcji ucznia, to proszę indywidualnie umawiać się nauczycielami przed lub po zajęciach. Osoby mające kłopoty w nauce powinny korzystać z takiej formy pomocy oferowanej przez nauczycieli przedmiotu.

         Ponieważ zajęcia są nieobowiązkowe (dla chętnych), dlatego proszę uczniów o wcześniejsze informowanie nauczycieli o chęci w uczestniczeniu w nich, aby nauczyciel był odpowiednio przygotowany.

 

 

 

Data publikacji: 13.09.2017r.