Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filologicznego. Jak mówi - lubi pracę z młodzieżą. Posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.