Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdobyła kwalifikacje egzaminatora języka polskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadzi kółko filmowe oraz zajęcia dla uczniów z dysleksją i dysortografią. Zainteresowania to dobra książka, kino i muzyka.