Jest absolwentką Wydziału Matematyki o specjalności nauczycielskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1987 r. podjęła pracę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Rudzie Śląskiej. Prowadzi zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów zgłaszających problemy. W wolnych chwilach lubi czytać książki i rozwiązywać krzyżówki. Ceni życie rodzinne, dużo czasu poświęca swoim synom.