Ukończyła studia metalurgiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z chemii i ochrony środowiska. Lubi pracować z młodzieżą. Stara się zainteresować młodzież sprawami ekologii poprzez udział młodzieży w różnorodnych konkursach oraz wycieczkach przedmiotowych.